Úhradové vyhlášky na rok 2024

CYKLUS ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

Modul: Intro banner
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení zdravotníci,

rádi bychom vás jménem společnosti Swiss Life Select a. s. pozvali na odborný seminář „Úhradové vyhlášky na rok 2024“.

Cílem semináře je probrat principy úhradové vyhlášky pro rok 2024, vysvětlit postup při kontrole a případné reklamaci výsledných vyúčtování a stanovit nejvhodnější postup pro jednotlivé lékařské obory.

Seminář je vhodný pro ambulantní specialisty, gynekology a rehabilitace.
 

Věříme, že vás odborný program zaujme a těšíme se na vás.
 

Pořadatel:
Swiss Life Select a. s.

Organizátor:
Solen, s. r. o.

Modul: Partneři