Jak se vyhnout právním sporům
při léčbě pacientů

Akreditovaný cyklus odborných seminářů

Modul: Intro banner
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom vás jménem společnosti Swiss Life Select a. s. pozvali na odborné semináře „Jak se vyhnout právním sporům při léčbě pacientů“. Cílem seminářů je prakticky probrat nejdůležitější doporučení a také časté chyby vznikající při léčbě pacientů. Jedná se o činnosti, které jsou neodmyslitelnou součástí léčby pacientů a také každodenní povinností lékařů.

Na základě zpětné vazby z úvodního semináře se zaměříme především na převod praxe (změna právní formy z OSVČ na s. r. o.), mezigenerační předání majetku a nastavení profesní odpovědnosti. Otevřeme také otázku možné obrany proti neproplácení vykázaných výkonů a další anoncovaná témata.

Semináře jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a budou ohodnoceny 4 kredity pro lékaře.

Věříme, že vás odborný program zaujme a těšíme se na vás.

Pořadatel
Swiss Life Select a. s. ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice, a. s.

Organizátor
Solen, s. r. o.

Odborný garant
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBAAktuality

OHODNOCENÍ ČLK

OHODNOCENÍ ČLK

Semináře jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a budou ohodnoceny 4 kredity pro lékaře.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. Jaroslav Svejkovský – advokát

Od roku 2006 do roku 2014 a od roku 2017 dosud je členem Legislativní rady vlády ČR. Pracuje v orgánech České advokátní komory (v Kontrolní radě, Představenstvu). Je členem Rozkladové komise ministra zdravotnictví. Spolupracoval na tvorbě nového občanského zákoníku. Publikuje v odborných časopisech, je vedoucím autorského kolektivu mnoha Komentářů vydaných u prestižního nakladatelství C.H.BECK (Správa cizího majetku a svěřenské fondy, Zdravotnictví a právo, Zákon o advokacii, Vzory, Právnické osoby v novém občanském zákoníku atd.). Je spoluautorem i Komentáře u nakladatelství Wolters Kluwer – Občanský zákoník. Je nositelem prestižního ocenění ceny sv. Yva – právník roku 2012 pro obor občanské právo (hmotné a procesní).

ODBORNÝ GARANT

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Vystudoval Fakultu dětského lékařství v Praze a stal se dětským lékařem se zaměřením na intenzivní péči. Zastával pozici primáře dětského oddělení. Od roku 2003 je ředitelem strakonické nemocnice, která byla oceněna titulem Nejlepší nemocnice za roky 2009 a 2019. V roce 2020 byl zvolen senátorem Parlamentu České republiky, je místopředsedou Výboru pro zdravotnictví.

Modul: Aktuality


Modul: Partneři