Úhradové vyhlášky na rok 2024

CYKLUS ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

Modul: Intro banner
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážení zdravotníci,

rádi bychom vás jménem společnosti Swiss Life Select a. s. pozvali na odborný seminář „Úhradové vyhlášky na rok 2024“.

Cílem semináře je probrat principy úhradové vyhlášky pro rok 2024, vysvětlit postup při kontrole a případné reklamaci výsledných vyúčtování a stanovit nejvhodnější postup pro jednotlivé lékařské obory.

Seminář je vhodný pro ambulantní specialisty, gynekology a rehabilitace.
 

Věříme, že vás odborný program zaujme a těšíme se na vás.
 

Pořadatel:
Swiss Life Select a. s.

Organizátor:
Solen, s. r. o.Aktuality

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Ivan Maštalíř se dlouhodobě zabývá tématy jak úhradou za zdravotní výkony, tak i smluvní politikou. Od roku 2003 do roku 2015 prošel mnoha pracovními pozicemi na VZP, od specialisty úhrad, přes vedoucího oddělení až po ústředí VZP. Právě problematika úhrad zdravotní péče a úhradových vyhlášek byla po celou dobu jeho hlavní pracovní náplní. Od roku 2016 do současnosti se v rámci své soukromé společnosti i nadále věnuje této problematice a hájí zájmy ambulantních lékařů.

Modul: Aktuality


Modul: Partneři